การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง


การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง

          การออกกำลังกายนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ออกกำลังกายสามารถศึกษาถึงผลที่จะได้รับจากการออกกำลังกายด้วยชนิดนั้นๆ ได้ วันนี้จะมาแนะนำและบอกเล่าเรื่องราวของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งให้ได้รับรู้กันว่า เป็นการออกกำลังกายแบบไหน เหมาะกับใคร

          เวทเทรนนิ่ง( Weight Training) เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เคลื่อนไหวออกแรงต้านหรือน้ำหนักในลักษณะซ้ำๆตามจำนวนครั้งที่กำหนด ในแต่ละรอบหรือแต่ละเซทของการฝึก โดยกล้ามเนื้อมัดนั้นๆจะเกิดการหดตัวเพื่อออกแรงยกน้ำหนักในจังหวะ Concentric และยืดตัวในจังหวะออกแรงต้านน้ำหนัก (Eccentric) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อกล้ามเนื้อในเรื่องของ Strength, Endurance, Powerและ Hypertrophy เป็นต้น. ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ฟรีเวท (Free Weight) ซึ่งเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เช่น บาร์เบล ดัมเบล หรือใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ (Weight Machine) ยางยืดออกกำลังกาย หรือจะใช้น้ำหนักร่างกายตนเองก็ได้ โดยการฝึกเวทเทรนนิ่งนี้จะให้ผลเป็นแรงตึงต่อกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการปรับตัวและแข็งแรงขึ้นในที่สุด

          การฝึกกล้ามเนื้อชนิดเวทเทรนนิ่งสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการลดมวลไขมัน ทำให้รูปร่างและสัดส่วนดูดีขึ้น การเวทเทรนนิ่งยังส่งผลอย่างมากต่อความแข็งแรงของร่างกายในช่วงอายุที่มากขึ้น เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ไร้ไขมันนั้นจะค่อย ๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อทดแทนส่วนที่สูญเสียไป สิ่งที่จะมาทดแทนก็คือไขมันนั่นเอง ผลของการมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากกว่าเดิมยังทำให้สามารถยกสิ่งของต่าง ๆ ได้ง่ายและเป็นเวลานาน สำหรับผู้หญิงที่เสี่ยงมีปัญหาความหนาแน่นของกระดูกลดน้อยลงเมื่อมีอายุ การเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกเช่นกัน

          การฝึกกล้ามเนื้อด้วยการใช้น้ำหนักอย่างเวทเทรนนิ่งไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในห้องออกกำลังกายทุกวันเป็นเวลานาน ๆ จึงจะเห็นผลลัพธ์ โดยสำหรับคนส่วนใหญ่ การเวทเทรนนิ่งเพียงช่วงระยะสั้น ๆ เพียงสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที ให้ผลดีอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งก็ถือเป็นระยะเวลาในการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดีโดยทั่วไป โดยกิจกรรมออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์นั้นแนะนำให้มีการฝึกกล้ามเนื้อหลักทุกส่วนของร่างกายอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ด้วย

          สำหรับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั้น จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ที่มีไขมันในร่างกายในปริมาณที่เกิน ก็สามารถเล่นเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการออกกำลังกายชนิดอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การเผาผลาญและการสร้างกล้ามเนื้อนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย