Category: Lifestyle

ข้อห้ามหลังรับประทานอาหารข้อห้ามหลังรับประทานอาหาร

          หลังรับประทานอาหารหลายๆ คนก็อาจจะหากิจกรมทำในทันที โดยไม่รู้ว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ วันนี้จะมาบอกข้อห้ามหลังรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้นำไปปรับใช้กันเลย อาบน้ำในทันที การอาบน้ำทันหลังหลังจากรับประทานอาหารเสร็จจะเป็นการทำให้กระบวนการย่อยอาหารทำงานผิดปกติ เพราะการอาบน้ำจะเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกาย รวมถึงท้องด้วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้ย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่จนเกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้ กินผลไม้ตาม หลายๆ คนก็คงมองว่าเป็นเรื่องที่ปกติ ที่กินคาวแล้วต้องกินหวานตามเพื่อล้างปาก แต่สำหรับผลไม้แล้วมันไม่ใช่ เนื่องจากว่าหลังรับประทานอาหารแล้วทานผลไม้ทันทีนั้นจะทำให้คุณไม่ได้รับคุณค่าจากผลไม้อย่างเต็มที่[...]


การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง

          การออกกำลังกายนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ออกกำลังกายสามารถศึกษาถึงผลที่จะได้รับจากการออกกำลังกายด้วยชนิดนั้นๆ ได้ วันนี้จะมาแนะนำและบอกเล่าเรื่องราวของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งให้ได้รับรู้กันว่า เป็นการออกกำลังกายแบบไหน เหมาะกับใคร           เวทเทรนนิ่ง( Weight Training) เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เคลื่อนไหวออกแรงต้านหรือน้ำหนักในลักษณะซ้ำๆตามจำนวนครั้งที่กำหนด ในแต่ละรอบหรือแต่ละเซทของการฝึก โดยกล้ามเนื้อมัดนั้นๆจะเกิดการหดตัวเพื่อออกแรงยกน้ำหนักในจังหวะ Concentric และยืดตัวในจังหวะออกแรงต้านน้ำหนัก (Eccentric) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อกล้ามเนื้อในเรื่องของ[...]


การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

          การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมทางกายใด ๆ ก็ได้ที่เสริมหรือคงสภาพสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและสุขภาพทั่วไปของร่างกาย อาจทำเพราะเหตุต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเสริมการเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย ป้องกันไม่ให้แก่เร็ว เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต ปรับปรุงทักษะทางกีฬา ลดหรือรักษาน้ำหนัก และเพื่อความสนุก การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เบาหวาน และโรคอ้วน หลาย[...]