Day: March 18, 2021

การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง

          การออกกำลังกายนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ออกกำลังกายสามารถศึกษาถึงผลที่จะได้รับจากการออกกำลังกายด้วยชนิดนั้นๆ ได้ วันนี้จะมาแนะนำและบอกเล่าเรื่องราวของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งให้ได้รับรู้กันว่า เป็นการออกกำลังกายแบบไหน เหมาะกับใคร           เวทเทรนนิ่ง( Weight Training) เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เคลื่อนไหวออกแรงต้านหรือน้ำหนักในลักษณะซ้ำๆตามจำนวนครั้งที่กำหนด ในแต่ละรอบหรือแต่ละเซทของการฝึก โดยกล้ามเนื้อมัดนั้นๆจะเกิดการหดตัวเพื่อออกแรงยกน้ำหนักในจังหวะ Concentric และยืดตัวในจังหวะออกแรงต้านน้ำหนัก (Eccentric) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อกล้ามเนื้อในเรื่องของ[...]